Välkommen till NAVs årsmöte den 29 augusti 2020

med träff på Munkedals Jernväg

 

Styrelsen i NAV har vid styrelsemöte den 27 maj beslutat att årsmötet 2020 flyttas fram till lördagen den 29 augusti.

Tyvärr ser vi fortfarande en viss risk att dagens virussituation eventuellt kvarstår i slutet av augusti. Alternativ om årsmötet inte kan genomföras med en fysisk närvaro återkommer vi till i så fall.

Handlingar till årsmöte

(senaste uppdatering:  20-07-06)