Välkommen till NAVs årsmöte

med temadag

 

Lördagen 6 april kl. 10.00  2019

Kaffe och fralla serveras från kl. 9.30

Garnisonsmuseet  Skaraborg

vid Axevalla folkhögskola, Axvall

Infart från Hedvägen

 

Handlingar till årsmöte