ARBETSLIVSMUSEERNAS DAG 9 JUNI 2018 I HÅVERUD

2018 fyller Dalslands kanal 150 år och detta kommer att firas under en stor del av året.
Akvedukten i Håverud är utan tvekan Dalslands största turistattraktion. Den är en fritt hängande plåtränna sammansatt med 33 000 nitar. Den invigdes av Kung Carl XV 1868 då kanalen blev klar efter 4 års hårt arbete under ledning av Nils Ericson.

I Håverud möts vattenvägen, järnvägen och bilvägen vilket anses vara unikt i Sverige. Tillkomsten av kanalen i slutet av 1800-talet blev till stor nytta för den dalsländska industrin. Efter järnbruksepoken kom papperstillverkning att dominera i landskapet och inte minst i Håverud.
Omkring 1880 startade Alexander Halling Håfreströms Bruk i de gamla byggnaderna längs kanalen och tillverkningen av pappersmassa och papper blev ortens största industri med över 100 anställda. Några år senare byggdes en ny fabrik i Åsensbruk några kilometer från Håverud.

När pappersbruket stängde i Håverud i början på 70-talet blev lokalerna tomma. Där öppnade man några år senare Dalsland Center med en utställning över de dalsländska företagen. Idag är det ett Visitor Center med turistbyrå, utställningar, glashytta, butiker, restauranger och caféer. Dalsland Center besöks årligen av över 100 000 personer.

Det är i denna anrika miljö, som är fylld av industrihistoria, som NAV arrangerar Arbetslivsmuseernas dag 2018. Tillsammans med Skålleruds Hembygdsförening, som driver Kanalmuseet vid kanalen, välkomnar vi dig som vill visa upp ditt museum eller förening den 9 juni. Vi samarbetar som vanligt med Arbetsam, Innovatum och Västarvet men även med Melleruds kommun och Dalslands kanal. En av höjdpunkten kommer ju att vara ett besök av ett flertal äldre båtar och troligen även ett ångtåg.

För att vara säker på att synas denna dag är det bra om du kan anmälan dig redan nu. Det finns möjlighet att ställa ut utomhus med eller utan tält eller inne på Dalsland Center utan kostnad. Det finns även möjlighet att övernatta på Håveruds Vandrarhem eller på The Visitors stugby.

Gör din anmälan här

Karta över utställningsområdet och prel. program