Utveckla en aktivitet för barnfamiljer

28 oktober kl. 14.00 - 16.00

Arrangör: Studieförbundet, Vuxenskolan

Kursen är digital

En utbildning framtagen för Museiresan där vi inspirerar till att använda alla sinnen och utforska den befintliga verksamheten för att utveckla en aktivitet som lockar barnfamiljer.