Samverkansdag Prisma Västra Götaland. Plats; Rydals museum, Marks kommun

20 oktober, 2018

 

Samverkansdag 10 oktober
Rydals museum, Marks kommun

Varmt välkomna till en gemensam samverkansdag för Prisma Västra Götaland.

Prisma är en samverkansplattform mellan offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland för att lyfta industrisamhällets kulturarv. Under denna fjärde, årliga, samverkansdag vill vi inspirera, engagera och uppmuntra till nya samarbeten, där ni är med och påverkar och formar innehållet.

Samverkansdagen är kostnadsfri och sista anmälningsdagen är 1 oktober.

 

Prisma- för att fler skall upptäcka vårt kulturarv

Prisma har även skapat en digital plattform, prismavg.se för att synliggöra industrisamhällets kulturarv. Genom denna har vi fått en gemensam arena där vi kan berätta om våra platser, verksamheter och besöksmål. Prismavg.se kan bokstavligen sätta våra verksamheter på kartan. Med det blir det möjligt att nå ut till betydligt fler människor, såväl nya medlemmar som besökare, turister och en intresserad allmänhet.

Anmäl er här!

Program

Förmiddag- information och inspiration

9.00 Smörgås och kaffe

9.30 Presentation av dagen och platsen vi är på

9.45 Presentation av deltagare

10.15 Småskaliga besöksmål. Vad som hänt senaste året och vad vi vill göra under 2019.

10.45 Paus

11.00 Presentation av Prisma och demonstration av prismavg.se

11.30 Niklas Ulfvebrand – Folkhemsturen

12.00 Lunch

 

Eftermiddag – workshops

12.45 Test av den mobila Prisma-guiden

13.15 Workshop, 4 st valbara

Workshop 1 – Prismavg.se
Workshop 2 – Hur du utvecklar besöksmålet
Workshop 3 – Gemensamma evenemang och aktiviteter
Workshop 4 – Folkhemsturen

15.30 Summering och avslut

16.00 Slut

Anmäl er här!
Vid frågor, kontakta Elin Sörensson, Innovatum. elin.sorensson@innovatum.se

 

Varmt välkomna!

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, Västarvet, Hembygdsförbunden genom Hembygd Väst, Maritimt i Väst, Innovatum, Göteborgs stad kulturförvaltning, De kulturhistoriska museerna i Borås och Riksarkivet