Kulturarv och samhällsutveckling

23 mars, 2018

Regionalt seminarium om kulturarvsutveckling och samhällsomvandling

De senaste åren har kulturarvssektorns betydelse i andra samhällssektorer betonats. Behovet av samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer har ökat. Vilken betydelse kan kulturarvssektorn ha för den pågående samhällsomvandlingen?Inom ramen för Industrimuseum Västra Götaland har rollen i den regionala utvecklingen varit ett fokusområde. Vi anordnar därför ett seminarium med workshop där vi lyfter fram angelägna teman som berör kulturarvsutvecklingen: kulturarvsinstitutioner och framtiden, representation, rollfördelning mellan institution och civilsamhälle samt kulturpolitiken roll i samhället.

Datum och plats
17 november 9.30 – 16.00, Textilmuseet i Borås, Skaraborgsvägen 3A.
Inbjudna och anmälan
Museer och kulturarvsinstitutioner inom Västra Götaland.
Här anmäler du dig!

Program
9.30 Kaffe
10.00 Industrimuseum Västra Götaland hälsar välkommen!
10.20 Lotta Boss från Riksantikvarieämbetet talar om regeringsuppdraget
”Omvärldsanalys gällande kulturarvsområdet” och visionen för kulturmiljöarbetet 2030.
11.00 Eric Fugeläng från Riksutställningar talar om omvärldsanalys och megatrender.
11.45 Frågestund
12.00 Lunch
13.00 Jenny Jonannisson, vicerektor och lektor från Högskolan Borås talar om kulturpolitik, styrning och legitimetet i svenska regionala kulturplaner.
13.45 Workshops kring specifika gemensamma utmaningar.

Arrangör: Samverkansparterna inom Industrimuseum Västra Götaland – Borås kulturhistoriska
museer, Västarvet, Innovatum, Göteborgs stads kulturförvaltning och Riksarkivet Landsarkivet Göteborg.