Berätta din historia på prismavg.se

25 mars kl. 10.00 - 11.00

Digital utbildning

Prismavg.se är en samlingsplats för berättelser om industrisamhället och dess utveckling. Vi visar hemsidan och pratar om vad ni kan bidra med i form av berättelser från ert besöksmål och visar konkreta tips.

Prismavg.se är en marknadsföringskanal men även ett verktyg ni kan använda er av i er verksamhet. Vi hjälper er att komma igång med en berättelse och publicera den på prismavg.se.