Aktiviteter

Klicka på en aktivitet för detaljer

 

Välkommen till Arbetslivsmuseernas Dag 2018  lördagen 9 juni vid Kanalmuseet i Håverud.

 

Som medlem i NAV kan Ni och er förening deltaga som utställare. Ni får gratis en monterplats  med el, bord och stol, och vid behov finns plats under tak.

Vi tar emot din preliminära anmälan redan nu.

Tidigare aktiviteter

Under samverkansdagen vill Prisma, Västra Götaland samla många aktörer och föreningar för att gemensamt inspirera, engagera och utveckla verksamheter i samverkan. Vi hoppas att dagen skall ge oss många bra förslag på vad vi tillsammans vill göra kring industrisamhällets kulturarv 2018/2019.

Datum: 3 oktober    Tid: 09:00-16:00    Plats: Saab Car Museum, Trollhättan

Arrangör:  Innovatum     Kostnad: Grattis/fritt     Sista anmälningsdag:  29 sept.

Anmälan: www.innovatum.se/aktiviteter/samverkansdag-prisma-vastragotaland-innovatum

Program: hämta här

Läs:  Prisma folder

Välkommen till Arbetslivsmuseernas Dag 2017  lördagen 6 maj i Tidaholm.

 

Här kan Du som utställare eller besökare läsa mer om Arbetslivsmuseernas Dag 2017

Som medlem i NAV kan Ni och er förening deltaga som utställare. Ni får gratis en monterplats  med el, bord och stol, och vid behov finns plats under tak (tält)

Årsmöte och vårkonferens genomförs på Textilmuseet i Borås, lördagen 8 april 2017.

Inbjudan och kallelse till årsmöte skickades med brev till alla till betalande medlemmar i NAV.

Inbjudan/kallelse, program, möteshandlingar och verksamhetsberättelse m.m.finns under dokument.

Här hittar Du mer information, och gör din anmälan
du-ar-inbjuden

Regionalt seminarium om kulturarvsutveckling och samhällsomvandling

De senaste åren har kulturarvssektorns betydelse i andra samhällssektorer betonats. Behovet av samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer har ökat. Vilken betydelse kan kulturarvssektorn ha för den pågående samhällsomvandlingen?Inom ramen för Industrimuseum Västra Götaland har rollen i den regionala utvecklingen varit ett fokusområde. Vi anordnar därför ett seminarium med workshop där vi lyfter fram angelägna teman som berör kulturarvsutvecklingen: kulturarvsinstitutioner och framtiden, representation, rollfördelning mellan institution och civilsamhälle samt kulturpolitiken roll i samhället.

Datum och plats
17 november 9.30 – 16.00, Textilmuseet i Borås, Skaraborgsvägen 3A.
Inbjudna och anmälan
Museer och kulturarvsinstitutioner inom Västra Götaland.
Här anmäler du dig!

Program
9.30 Kaffe
10.00 Industrimuseum Västra Götaland hälsar välkommen!
10.20 Lotta Boss från Riksantikvarieämbetet talar om regeringsuppdraget
”Omvärldsanalys gällande kulturarvsområdet” och visionen för kulturmiljöarbetet 2030.
11.00 Eric Fugeläng från Riksutställningar talar om omvärldsanalys och megatrender.
11.45 Frågestund
12.00 Lunch
13.00 Jenny Jonannisson, vicerektor och lektor från Högskolan Borås talar om kulturpolitik, styrning och legitimetet i svenska regionala kulturplaner.
13.45 Workshops kring specifika gemensamma utmaningar.

Arrangör: Samverkansparterna inom Industrimuseum Västra Götaland – Borås kulturhistoriska
museer, Västarvet, Innovatum, Göteborgs stads kulturförvaltning och Riksarkivet Landsarkivet Göteborg.

Välkommen till årets bokmässa, där NAV kommer att presenteras i egen monter.
Vi kommer bland annat att dela ut NAV-kartan.

Mer information finns på Bokmässans hemsida: https://bokmassan.se/

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Anmäl Ditt museum till Tångamässan info@navivast.se.

Gå in på Tångamässans hemsida  tangamassan.org

Plats: Tånga Hed Maden 1, 447 34 Vårgårda

Arrangör: NAV – industri och arbetslivsmuseer i Väst, Bohusläns Hembygdsförbund, Göteborgs Hembygdsförbund, Västergötlands Hembygdsförbund

Årets årsmöte och vårkonferens kommer att genomföras på Mikaelsgården i Vårgårda den 16 april.

Läs
Inbjudan till årsmöte 2016.
Program vårkonferens 2016

Plats: Vårgårda

Arrangör: NAV